Relacje Inwestorskie

12 lipiec 2023

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 k.s.h.

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 k.s.h.

Treść:

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Emitent”) przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez pełnomocnika akcjonariuszy w trybie wskazanym w art. 428 § 1 k.s.h. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 roku.

I. WW3

Pytanie: 1. W raporcie finansowym za Q4 2021 można było przeczytać, że spółka sfinansowała koszty marketingu WW3 rzędu blisko 3,8 mln zł, który miał trwać aż do premiery, która miała miejsce w 2022 r. Czy wszelkie działania marketingowe związane z poniesionym kosztem 3,8 mln zł zostały zrealizowane w 2022 r.? Jeśli tak, to które działania marketingowe pochłonęły największą część tych środków? Czy w 2022 r. nastąpiło pełne rozliczenie tych wydatków z wydawcą (jeśli nie, to w jakiej części rozliczono te wydatki, a jaka kwota pozostała jeszcze do zwrotu przez wydawcę)?

Odpowiedź Emitenta:

Wszystkie działania związane z marketingiem zostały zrealizowane, rozliczone formalnie i zapłacone przez wydawcę. Umowa z wydawcą zabrania nam ujawniania struktury tych wydatków.

Pytanie:  2. Jaka łącznie liczba graczy zagrała w WW3 w 2022 r. i jaki był maksymalny peak graczy w grze WW3 w 2022 r. (uwzględniając graczy ze Steam i tych spoza Steam)? Uzupełniająco pytanie, ile graczy jednocześnie próbowało zagrać w grę na start sezonu 1?

Odpowiedź Emitenta:

Aktualnie nie posiadamy zweryfikowanych i oficjalnych danych ale wg naszych szacunków  do końca 2022 roku w WW3 zagrało 1,5 – 2 mln graczy a najwyższa liczba jednoczesnych graczy to ok. 12.000 osób.

Pytanie:  3. Ile łącznie graczy zagrało w grę WW3 od startu early access do końca 2022 r.? Jaka jest łączna baza graczy WW3 na koniec 2022 r.?

Odpowiedź Emitenta:

Aktualnie nie posiadamy zweryfikowanych i oficjalnych danych.

Pytanie: 4. Jaką kwotę w 2022 r. wydawał średniomiesięcznie w grze jeden aktywny gracz WW3?

Odpowiedź Emitenta:

Umowa z wydawcą zabrania nam ujawniania tych danych.

Pytanie:  5. Jak orientacyjnie wyglądał podział przychodów z wydawcą z tytułu sprzedaży przepustki bojowej i pozostałego kontentu w grze WW3 w 2022 r. i czy podobne zasady obowiązują w kolejnych latach?

Odpowiedź Emitenta:

Umowa z wydawcą zabrania nam ujawniania tych danych.

Pytanie:  6. Na jaki okres spółka ma zapewnione od wydawcy finansowanie projektu WW3?

Odpowiedź Emitenta:

Umowa zakłada dwuletni okres wsparcia projektu od jego premiery.

Pytanie: 7. Czy w 2022 r. toczyły się w spółce, bądź podmiotach z którymi spółka pośrednio, bądź bezpośrednio współpracuje, prace w zakresie stworzenia wersji konsolowych WW3?

Odpowiedź Emitenta:

Umowa z wydawcą zabrania nam ujawniania tych danych.

Pytanie: 8. Jaki procent przychodów uzyskanych przez Farm 51 w 2022 r. z projektu WW3 pochodził przepustek bojowych?

Odpowiedź Emitenta:

Umowa z wydawcą zabrania nam ujawniania tych danych.

Pytanie: 9. Do kiedy obowiązuje spółkę umowa zawarta w 2022 r. z Wishlist Games? Czy w ramach tej umowy co kwartał będą rozliczane milestony? Na jaki okres spółka ma na podstawie tej umowy zapewnione od wydawcy finansowanie rozwoju projektu WW3?

Odpowiedź Emitenta:

Cesja umowy przenosi wszystkie zobowiązania wydawcy. Rozliczanie wsparcia projektu odbywa się w półrocznym cyklu a jego zakończenie datowane jest na wrzesień 2024 roku.

II. Chernobylite

 Pytanie: 1. Jaki procent przychodów ze sprzedaży w przypadku projektu Chernobylite pochodził w 2022 r. z tytułu sprzedaży DLC?

Odpowiedź Emitenta:

Sprzedaż DLC stanowiła około 11% przychodu w 2022.

Pytanie:  2. Ile łącznie sztuk DLC do Chernobylite sprzedało się do końca 2022 r. i w samym 2022 r.?

Odpowiedź Emitenta:

W 2022 roku sprzedało się około 125 tyś sztuk DLC. Do końca 2022 roku sprzedaż DLC osiągnęła 185 tyś sztuk (DLC na konsolach debiutowały w 2022).

Pytanie:  3. Czy na koniec 2022 r. spółka miała w bilansie nierozliczone należności z tytułu sprzedaży konsolowej wersji Chernobylite? Jeśli tak, to jakiej wartości, bądź jaki procent należności spółki na koniec 2022 r. dotyczył należności od All in Games?

Odpowiedź Emitenta:

Tak, na koniec 2022 r spółka wykazała nierozliczone należności od All in Games w kwocie 2 409.404,77 zł.

Pytanie:  4. Jaki procent przychodów Cheronobylite stanowiły w 2022 r. przychody konsolowe, a jaki procent przychody z PC?

Odpowiedź Emitenta:

Przychód ze sprzedaży wersji konsolowej Cheronobylite stanowił 43,7% łącznej sprzedaży gry a z wersji PC 56,3%.

III. Różne:

Pytanie:  1. Jaki procent przychodów ze sprzedaży w 2022 r. pochodził z projektu Chernobylite, a jaki z projektu WW3?

Odpowiedź Emitenta:

Przychód w kwocie 19.093.864,16 pochodził w 47% z projektu Chernobylite, 37% z projektu WW3 i 16 % z innych źródeł.

Postawa prawna: § 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Siejka – Prezes Zarządu

Kontakt dla inwestorów

ir@thefarm51.com

polityka cookies

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.