Relacje Inwestorskie

23 czerwiec 2023

Stanowisko Zarządu w sprawie strategii działania i perspektyw rozwoju The Farm 51.

Drodzy akcjonariusze,
W mijających tygodniach pojawiały się w przestrzeni publicznej liczne pytania kierowane do Spółki ze strony Akcjonariuszy, dotyczące przede wszystkim tworzonych przez nas projektów, ale także sytuacji w The Farm 51 Group S.A., a w szczególności strategii i perspektyw dalszego rozwoju naszej organizacji. Co prawda, formalnie tych pytań nie zaadresowano do Spółki jednak skala i intensywność z jaką je kolportowano, skłania nas do zajęcia stanowiska.
Jako  że w najbliższych dniach odbędzie się kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy The Farm 51 Group S.A., podczas którego głosowaniu i dyskusjom poddane zostaną istotne dla Spółki kwestie organizacyjne, chcielibyśmy odnieść się do najczęściej poruszanych tematów.
Jesteśmy świadomi oczekiwań Akcjonariatu w sprawach komunikacji z rynkiem i zawsze byliśmy gotowi na dialog w tych kwestiach, nawet gdy ze względów formalnych lub technicznych nie było możliwości spełniania części postulatów zgodnie z potrzebami części Akcjonariuszy.
Ponieważ jednak w ostatnim czasie pewne wątki poruszane są z dużą intensywnością, poniżej postaramy się przedstawić stanowisko Zarządu w stosunku do tych, które uważamy obecnie za najistotniejsze.
1. Strategia Spółki na najbliższe lata.
W pełni rozumiemy, że Akcjonariusze oczekują wyraziście nakreślonych planów dotyczących dalszego rozwoju naszych gier i określenia kierunku, w którym podążać będziemy z obecnymi i przyszłymi projektami. Równie istotnym jest sformułowanie długoterminowych celów Spółki jako całości oraz zaprezentowanie ich w przejrzystej formule. W ciągu ostatnich 2 lat odbyły się premiery dwóch największych tytułów Studia i na podstawie rezultatów osiągniętych w okresach popremierowych mogliśmy dokonać weryfikacji możliwych kierunków rozwoju, zatem czujemy się gotowi na podzielenie się z Akcjonariuszami szeroko zakrojonymi planami na przyszłość. Nawet jeśli ze względu na fazy rozwoju, w których znajdują się nasze kolejne projekty, nie jesteśmy w stanie opowiadać o wszystkich szczegółach ich zawartości, na pewno możemy nakreślić kluczowe punkty strategii i odpowiedzieć na liczne pytania z nimi związane. Pracujemy obecnie nad prezentacją tej strategii i chcielibyśmy podzielić się nią z Akcjonariuszami w najbliższym czasie.
2. Zapowiedzi nowych projektów Spółki.
Nie jest tajemnicą, że zespół produkcyjny pracuje już pełną parą nad nowym tytułem, który w ocenie Zarządu ma potencjał nieporównywalnie większy niż jego poprzednik – co w ostatnich tygodniach zostało zweryfikowane rozmowami z potencjalnymi partnerami biznesowymi i nakierowało nas na to, w jaki sposób przygotować się do oficjalnej, publicznej zapowiedzi projektu. Chcielibyśmy możliwie jak najszybciej podzielić się z graczami i akcjonariuszami tym, co udało się już wypracować do tej pory, jednak strategia rozmów biznesowych wskazuje, że na ten moment powinniśmy poczekać jeszcze przynajmniej 1 lub 2 kwartały. Największe podmioty z branży, takie jak Sony czy Microsoft, które już wykazały zainteresowanie tytułem, w swoim podejściu zupełnie inaczej patrzą na projekty, które mogą zostać w całości (w tym komunikacyjnie) przekazane graczom jako wspólne dzieła – a nie poprzez późniejsze włączenie się w strategię komercjalizacji już po zapowiedzi projektu przez dewelopera. Mówiąc inaczej, poziom współpracy z najważniejszymi partnerami biznesowymi jest uzależniony od możliwości opracowania wspólnej strategii i ewentualnej wspólnej zapowiedzi projektu. Nie wykluczamy przy tym, że w przypadku określonych okoliczności Spółka znowu sama będzie prowadziła działalność wydawniczą na wszystkich platformach, jednak obecnie, dla zachowania szerszego spektrum możliwości monetyzacji gry, celowym jest powstrzymanie się przed przedwczesnym publikowaniem kluczowych informacji o nowej grze. Informacje dotyczące rozwoju nowego tytułu zostaną uwzględnione w ramach strategii.
3. Formuła relacji inwestorskich.
Docierają do nas silne sygnały, że Akcjonariusze wyrażają życzenie częstszej i bardziej usystematyzowanej formy komunikacji w sprawie wydarzeń związanych z projektami Spółki – do czego narzędziem mogłoby być skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu zajmującego się tymi zadaniami. W odpowiedzi na tę kwestię, Zarząd podjął już działania mające wyłonić podmiot  i sprawdzić czy bezosobowa formuła kontaktu będzie korzystniejsza. Niezależnie od kwestii wyboru tego podmiotu i ewentualnych nowych kanałów komunikacji, które mogą w wyniku tego zostać utworzone, w odpowiedzi na ten postulat Akcjonariuszy, Spółka zobowiązuje się do częstszego publikowania informacji o statusie wszystkich kluczowych projektów oraz potencjalnych zmianach w strategii ich realizacji.
4. Przeniesienie notowań Spółki z New Connect na główny rynek GPW.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jesteśmy zainteresowani dokonaniem takiego przejścia, jednak równocześnie w naszym odczuciu – i tak to komunikowaliśmy – właściwym momentem na dokonanie tej zmiany powinno być osiągnięcie przełomowego sukcesu lub zmiana strategii podyktowana czynnikami zewnętrznymi, a nie wyłącznie chęć zmiany podmiotu prowadzącego notowania dyktowana przesłankami prestiżu instytucji. Według naszej oceny ten moment jeszcze nie nastąpił, jednak jeśli Akcjonariusze są zainteresowani określeniem uwarunkowań do niego prowadzących, jesteśmy gotowi na dialog.
5. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
Jesteśmy świadomi oczekiwań część Akcjonariatu w kwestii wprowadzenia nowych członków Rady Nadzorczej, jednak nasza optyka tych działań odbiega od narracji prowadzonej przez ich inicjatorów. Zgodnie z wolą Akcjonariuszy, jeśli tak zostanie ona wyrażona w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu, jesteśmy gotowi współpracować z Radą Nadzorczą, w której pojawi się niezależny ekspert. Jednak biorąc pod uwagę to, że Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, a nie operacyjnym, naszą wątpliwość i sprzeciw budzą deklaracje o chęci większościowego zdominowania składu Rady Nadzorczej przez osoby reprezentujące interesy wybranej grupy akcjonariuszy. Niezależnie od deklaracji bezstronności proponowanych kandydatów, ustanowienie składu RN w ten sposób grozi destabilizacją sytuacji Spółki i rodzi ryzyko wywierania wpływu na Zarząd, a tym samym na działalność operacyjną, w stopniu dalece niezgodnym z interesem Spółki. Pomijając chęć potencjalnego wywierania presji na Zarząd, lub zmiany jego składu, nie potrafimy doszukać się potencjału żadnych istotnych lub korzystnych dla Spółki zmian w wyniku powołania de facto zupełnie nowej Rady Nadzorczej. Zarówno kwestie komunikacyjne jak i organizacyjne w Spółce są odpowiedzialnością Zarządu i do takich zmian należy dążyć innymi metodami niż poprzez próbę bezpośredniej dominacji nad Zarządem, a pośrednio nad całą Spółką, poprzez dobranie specyficznego składu Rady Nadzorczej.
Zarząd The Farm 51 Group S.A.
Kontakt dla inwestorów

ir@thefarm51.com

polityka cookies

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.