Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych służących rozwojowi oferty produktowej Emitenta oraz zwiększenie kapitału obrotowego.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii L jest dokument informacyjny obligacji serii L stanowiący zarazem propozycję nabycia obligacji serii L, dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.thefarm51.com oraz Oferującego.

Oferta publiczna obligacji serii L The Farm 51 Group S.A. 04.06.-26.06.2019

Dowiedz się więcej

Dokument Informacyjny The Farm 51 S.A

http://www.pcdm.pl