10 października (wtorek), o godz. 11.00, odbyła się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii inauguracja tego projektu wraz z prezentacją stosowanych w nim innowacyjnych technologii oraz poświęcona temu przedsięwzięciu konferencja prasowa.

Projekt „Wirtualne serce” zakłada stworzenie interaktywnego modelu serca w jego prawidłowej anatomii i uwzględniającego cechy patologiczne, który ułatwi studentom medycyny i młodym lekarzom proces edukacji, ukazując ten skomplikowany ludzki narząd w trójwymiarze. Dzięki specjalnym okularom i specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne możliwa była podróż w świat panoramicznych wizuali – w głąb ludzkiego organizmu i odzwierciedlenie serca w całej jego okazałości bez użycia modelu fizycznego.
„Wirtualne serce” to szeroko zakrojony projekt, dzięki któremu można będzie jeszcze lepiej kształcić przyszłe pokolenia polskich lekarzy nie tylko z zakresu anatomii, patofizjologii, lecz także z przedmiotów klinicznych. Z jednej strony służyć więc będzie celom edukacyjnym, a z drugiej – może być skutecznie wykorzystywany przy planowaniu operacji. Początkowo planowane jest utworzenie platformy e-learningowej. Następnie projekt będzie rozwijany dalej; przy zastosowaniu skanowania trójwymiarowego i tworzenia animacji technologią przechwytywania ruchu, zdążać będzie do opracowania całej anatomii człowieka.

W inauguracji projektu „Wirtualne serce” udział wzięli:
– dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
– dr hab. n. med. Piotr Wilczek, profesor IPS – kierownik Pracowni Bioinżynierii Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
– dr hab. n. med. Zenon Piotr Halaba, Uniwersytet Opolski
– Wojciech Pazdur – Wiceprezes Zarządu The Farm 51 Group SA w Gliwicach