Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu
28 czerwca 2023 roku.

EBI 06.2023 uchwaly podjete na ZWZ

EBI 06.2023 załącznik_Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2023