Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2018 roku, o godzinie 12.00, w Gliwicach w siedzibie Spółki, tj. ul. Boh. Getta Warszawskiego 15; 44-102 w Gliwicach.

Dla inwestorów indywidualnych zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przygotowana zostanie prezentacja materiałów marketingowych oraz najnowszej wersji gry World War 3. Zachęcamy do kontaktu z właściwym Domem Maklerskim do dnia 05.05.2018.