Relacje Inwestorskie

WALNE ZGROMADZENIA

 

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 28 CZERWCA 2023 ROKU

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu
28 czerwca 2023 roku.

EBI 06.2023 uchwaly podjete na ZWZ

EBI 06.2023 załącznik_Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2023

 

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA THE FARM 51 GROUP S.A. NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 R.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Emitent”, „Spółka”] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta [„ZWZ”] na dzień 28 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice.

W załączeniu:

  1. pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,

  2. projekty uchwał na ZWZ,

  3. wzór pełnomocnictwa,

  4. wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,

  5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,

  6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Robert Siejka – Prezes Zarządu

 

5. Informacja o liczbie akcji i głosów

6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie

1. The Farm 51 Group S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu WZ

2. The Farm 51 Group S.A. – Projekty uchwał

3. Wzór pełnomocnictwa

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku

2022-06-01

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

3_ZWZ_ ogłoszenie
4_ZWZ_liczba akcji i głosów
5_projekty uchwał
6_ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Siejka – Prezes Zarządu
Kamil Bilczyński – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Pazdur – Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku
2021-06-25

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”) Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w Gliwicach (44-100) Rynek 1A – Ratusz w podziemiach MOMO Restaurant & Wine.

Pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna: art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h.
Osoby reprezentujące spółkę: Robert Siejka – Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 11 sierpnia 2020 roku
2020-07-15

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 sierpnia 2020 roku przy ul. Studziennej 8, 44 -102 Gliwice w Hotelu Silvia Gold.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/   Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/   Projekty uchwał na NWZ wraz z załącznikami
3/   Wzór formularza

Pliki do pobrania:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Siejka – Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku
2020-06-01

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 w Gliwicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez
pełnomocnika.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA The Farm 51 Group S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku
2018-05-30

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 w Gliwicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2018-04-24

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 maja 2018 roku, na godzinę 12.00, w Gliwicach (44-100) przy ul. Studziennej 8 w Hotelu Silvia Gold w Sali Valenciennes.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2017-02-06

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 w Gliwicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki


ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2016-06-03

Zarząd The Farm 51 Group Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15.00 w Gliwicach w siedzibie Spółki, tj. ul. Boh. Getta Warszawskiego 15; 44-102 Gliwice.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 30 CZERWCA 2015 R.
2016-06-02


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 2 KWIETNIA 2015 R.
2015-03-06

Załączniki


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 26 LISTOPADA 2014 R.
2014-10-22

Załączniki


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 26 CZERWCA 2014 R.
2014-05-22

Załączniki


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 27 CZERWCA 2013 R.
2013-05-29

Załączniki


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 14 SIERPNIA 2012 R.
2012-07-18

Załączniki


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 27 CZERWCA 2012 R.
2012-06-01

Załączniki

Kontakt dla inwestorów

ir@thefarm51.com

polityka cookies

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.