Relacje Inwestorskie

Oferty Publiczne
2017
 1. MEMORANDUM INFORMACYJNE 27.01.2017
  Memorandum informacyjne zostało przygotowane w związku z ofertą publiczną obligacji serii J, na podstawie którego The Farm 51 Group SA z siedzibą w Gliwicach wyemituje do 5 000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela, których łączna wartość nominalna i łączna wartość liczona według ceny emisyjnej wyniesie do                       5 000 000 zł (pięć milionów złotych).
  The Farm 51 Memorandum Informacyjne 27.01.2017
  The Farm 51 Group S.A. memorandum informacyjne Komunikat aktualizacyjny nr 1


 2. ZAPYTANIE OFERTOWE 01.03.2017
  Zapytanie dot. zakupu przenośnych stacji roboczych. Zakup dwóch stacji roboczych w ramach projektu „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Zapytanie ofertowe The Farm 51 – Przenośne stacje robocze


 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.03.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup dwóch stacji roboczych do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przenośne stacje robocze


 4. ZAPYTANIE OFERTOWE 31.03.2017
  Zapytanie dot. przeprowadzenia badań balistycznych stalowych płyt pancernych i indywidualnych osłon balistycznych w projekcie pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiper-realistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto-realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Zapytanie ofertowe
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Formularz ofertowy


 5. ZAPYTANIE OFERTOWE 05.04.2017
  Zapytanie dot. zakupu oprogramowania Autodesk Maya 2017. Zakup oprogramowania w ramach projektu „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Zapytanie ofertowe
  Szegółowy opis przedmiotu zamówienia


 6. ZAPYTANIE OFERTOWE 11.04.2017
  Zapytanie dot. zakupu skanerów mobilnych do realizacji projektu pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiper-realistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto-realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe

 7.  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 12.04.2017
  Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dn. 11.04.2017, dot. zakupu skanerów mobilnych do realizacji projektu pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiper-realistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto-realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

  W związku z obowiązkiem umieszczania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, postępowanie z dn. 11.042017 dot. zakupu skanerów mobilnych zostaje unieważnione. Zapraszamy do składania ofert za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), gdzie znajduje się zaktualizowane zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.


 8. ZAPYTANIE OFERTOWE 14.04.2017
  Zapytanie dot. wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, koncepcji artystycznej i wizualnej oraz szkiców koncepcyjnych potrzebnych do wykonania aplikacji do projektu pn.
  „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe


 9. ZAPYTANIE OFERTOWE 14.04.2017
  Zapytanie dot. wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli graficznych przygotowanych na potrzeby aplikacji w oparciu o skany fotogrametryczne dostarczone przez Zamawiającego do projektu pn.
  „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe


 10. ZAPYTANIE OFERTOWE 14.04.2017
  Zapytanie dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich skanów fotogrametrycznych do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe


 11. ZAPYTANIE OFERTOWE 14.04.2017
  Zapytanie dot. dostarczenia, wraz z przekazaniem praw autorskich, konspektu użytkowania i analizy funkcjonalności aplikacji do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe


 12. ZAPYTANIE OFERTOWE 14.04.2017
  Zapytanie dot. napisania, wraz z przekazaniem praw autorskich, skryptów, algorytmów i stworzenia baz danych potrzebnych do powstania aplikacji do projektu pn.
  „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe


 13. ZAPYTANIE OFERTOWE 14.04.2017
  Zapytanie dot. wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, animacji potrzebnych do powstania aplikacji do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe


 14. ZAPYTANIE OFERTOWE 14.04.2017
  Zapytanie dot. sporządzenia, wraz z przekazaniem praw autorskich, materiału filmowego potrzebnego do wyprodukowania filmików na potrzeby aplikacji do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
  Zapytanie ofertowe


 15. ZAPYTANIE OFERTOWE 14.04.2017
  Zapytanie dot. wyprodukowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, filmów w oparciu o materiał filmowy dostarczony przez Zamawiającego potrzebnych do powstania aplikacji do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe


 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.04.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia badań balistycznych stalowych płyt pancernych i indywidualnych osłon balistycznych do projektu pn.
  „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiper-realistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto-realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 17. ZAPYTANIE OFERTOWE 19.04.2017
  Zapytanie ofertowe dot. zakupu stacji roboczych do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe


 18. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn. 14.04.2017
  Informujemy, że dokonano zmiany w treści zapytania ofertowego w zakresie warunków, które muszą spełniać Wykonawcy aby móc ubiegać się o udzielenie zamówienia. Reszta zapisów zapytania ofertowego oraz załączniki pozostały bez zmian.
  Formularz ofertowy
  Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe zmodyfikowane


 19. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 24.04.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zakupu oprogramowania Maya Autodesk 2017 do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 20. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn. 19.04.2017
  Informujemy, że dokonano zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów stacji roboczych planowanych do zakupienia.
  Treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy pozostały bez zmian.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmodyfikowany
  Zapytanie ofertowe – 24.04.2017


 21. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn. 24.04.2017
  Informujemy, że dokonano zmiany w treści zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert. Termin składania ofert został przesunięty z 04.05.2017 na 08.05.2017 r.
  Treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy pozostały bez zmian.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmodyfikowany
  Zapytanie ofertowe – 27.04.2017


 22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.04.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, koncepcji artystycznej i wizualnej oraz szkiców koncepcyjnych potrzebnych do wykonania aplikacji do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja


 23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.04.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. sporządzenia, wraz z przekazaniem praw autorskich, materiału filmowego potrzebnego do wyprodukowania filmików na potrzeby aplikacji do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja


 24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.04.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyprodukowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, filmów w oparciu o materiał filmowy dostarczony przez Zamawiającego potrzebnych do powstania aplikacji do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja


 25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.04.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, animacji potrzebnych do powstania aplikacji do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój..
  Informacja


 26. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.04.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostarczenia, wraz z przekazaniem praw autorskich, konspektu użytkowania i analizy funkcjonalności aplikacji do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja 27. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.04.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich skanów fotogrametrycznych do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja

 28. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.04.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich skanów fotogrametrycznych do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja


 29. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.05.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu stacji roboczych do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 30. ZAPYTANIE OFERTOWE 09.05.2017
  Z powodu wycofania się jednego z oferentów z podpisania umowy, ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich skanów fotogrametrycznych do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe
 31. ZAPYTANIE OFERTOWE 23.05.2017
  Zapytanie dot. zakupu usług wsparcia techniczno-prawno-lingwistycznego wyjazdów do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Zakup w ramach projektu „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Formularz-ofertowy
  Zapytanie ofertowe
  Szczegółowy przedmiot zamówienia
 32. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich skanów fotogrametrycznych do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja
 33. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.06.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań,narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenia środowiska testowego prototypu tworzonego w ramach projektu pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiper-realistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto-realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja
 34. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.06.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań,narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenia środowiska testowego prototypu tworzonego w ramach projektu pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiper-realistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto-realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja 
 35. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.06.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu usług wsparcia techniczno-prawno-lingwistycznego wyjazdów do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja
 36. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.06.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań,narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenia środowiska testowego prototypu tworzonego w ramach projektu pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiper-realistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto-realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja
 37. ZAPYTANIE OFERTOWE 16.06.2017
  Zapytanie ofertowe dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich grafik 2D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości do planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT".
  Formularz ofertowy
  Zapytanie ofertowe
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 38. ZAPYTANIE OFERTOWE 16.06.2017
  Zapytanie ofertowe dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich modeli 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości do planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT".
  Formularz ofertowy
  Zapytanie ofertowe
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 39. ZAPYTANIE OFERTOWE 16.06.2017
  Zapytanie ofertowe dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości do planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT".
  Formularz ofertowy
  Zapytanie ofertowe
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 40. ZAPYTANIE OFERTOWE 16.06.2017
  Zapytanie ofertowe dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w aplikacji tworzonej w ramach planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT".
  Formularz ofertowy
  Zapytanie ofertowe
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 41. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.07.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich modeli 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości do planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT”.
  Informacja
 42. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.07.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich grafik 2D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości do planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT”.
  Informacja
 43. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.07.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenia prototypu edytora dodatkowej zawartości do planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT”.
  Informacja
 44. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.07.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w aplikacji tworzonej w ramach planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT”.
  Informacja
 45. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/135/2017
  Z powodu wycofania się jednego z oferentów z podpisania umowy, ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. grafik 2D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości do planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT”
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe
 46. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/135/2017
  Z powodu wycofania się jednego z oferentów z podpisania umowy, ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich modeli 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości do planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT”
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe
 47. ZAPYTANIE OFERTOWE 3/135/2017
  Z powodu wycofania się oferentów z podpisania umowy, ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w aplikacji tworzonej w ramach planowanego projektu o roboczej nazwie „DEVELOP A FUNCTIONAL PROTOTYPE OF THE ADVANCED USER GENERATED CONTENT TOOL operating in PC, Mobile and VR environments – AUGOT”.
  Formularz ofertowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe
 48. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert w zapytaniach: 1/135/2017, 2/135/2017, 3/135/2017
  Informujemy, że w związku z przerwą świąteczną i zamknięciu Firmy w okresie 25.12.2017 – 2.01.2018 ulega wydłużeniu do dnia 04.01.2018 do godz. 15:00 termin składania ofert wyznaczony w zapytaniach ofertowych:
  1/135/2017,
  2/135/2017,
  3/135/2017.
 49. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.01.2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli graficznych przygotowanych na potrzeby aplikacji w oparciu o skany fotogrametryczne dostarczone przez Zamawiającego do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja
 50. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.01.2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, skanów fotogrametrycznych do projektu pn. „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja
 51. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.01.2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenia środowiska testowego prototypu tworzonego w ramach projektu pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiper-realistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto-realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja
 52. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/135/2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu usługi wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, grafik 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości do projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  Informacja
 53. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/135/2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu usługi wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, grafik 2D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości do projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  Informacja
 54. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/135/2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w edytorze dodatkowej zawartości na potrzeby projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  Informacja
 55. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.01.2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenia środowiska testowego prototypu tworzonego w ramach projektu pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiper-realistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto-realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sektorowego GAMEINN, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
  Informacja
Kontakt dla inwestorów

Łukasz Rosiński

ir@thefarm51.com

polityka cookies

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.